top of page
Audience at a Concert

Правните неща.

знаем, скучно е.

Споразумение за разпространение на музика на Terrabyte от 8 юни 2021 г
Това Споразумение за разпространение и Условия за ползване (това „Споразумение“) е обвързващо правно споразумение между вас и Terrabyte Music Distribution Services Ltd, дружество с ограничена отговорност в Обединеното кралство („Terrabyte Music“, „нашите“ или „нас“) относно използването от ваша страна на нашата услуга Terrabyte Music за разпространение на вашите музикални записи до избрани дигитални услуги и магазини (нашата „Услуга“), услугата за блокиране на съдържание и акустичен пръстов отпечатък на Terrabyte Music, понастоящем известна като Terrabyte Music Protection (дефинирана по-долу) и всяка друга употреба на вашите музикални записи и музикални композиции от Terrabyte Music и нейните лицензополучатели, както е описано тук. Ако сключвате това Споразумение от името на един или повече други хора, група, компания или друго образувание, тогава с приемането на това Споразумение вие декларирате и гарантирате пред нас, че сте надлежно упълномощени да правите това от името на всички подобни лице(а)/субект(а) и да ги обвържем с това Споразумение и че Terrabyte Music има пълното право да разчита на този факт (в който случай терминът „вие“ включва всички такива хора и образувания) в нашето изпълнение съгласно това споразумение.
Щраквайки, за да се съгласите с това Споразумение, вие приемате правилата и условията по-долу, така че, моля, прочетете ги и ги разберете напълно, преди да го направите. Това споразумение ще влезе в сила автоматично на датата, на която щракнете, за да се съгласите с това споразумение („Дата на влизане в сила“).
DISTROKID НЕ ПРИЕМА НИКАКВИ АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ ДРУГИ ИНТЕРЕСИ ВЪРХУ НЯКАКВА ОТ ВАШАТА МУЗИКА, А САМО ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.
МОЛЯ, РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТЕ ИЛИ ДРУГО ИМАТЕ ЗАКОННОТО ПРАВО ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ 100% ОТ ЗАПИСИТЕ, МУЗИКАЛНИТЕ КОМПОЗИЦИИ, ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДРАМАТИЧНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗГОВОРЕНА ДУМА, ПРОИЗВЕДЕНИЕТО И ВСИЧКИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА КАЧИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕ УСЛУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА СЕ ПРАВИ И РАЗПРОСТРАНЯВА ЦИФРОВО ИЗТЕГЛЯНЕ, ВЪЛТЪПЛЯВАЩО МУЗИКАЛНИТЕ КОМПОЗИЦИИ В ТЯХ, И ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ НА ТАКИВА МУЗИКАЛНИ КОМПОЗИЦИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА ПОТОЧНО ПРЕДАВАНЕ), КАКТО Е НЕОБХОДИМО.
НАПРИМЕР, НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ДОСТАВИТЕ КАКВИТО И ДА Е РЕМИКС ИЛИ ЗАПИС, КОИТО ВКЛЮЧВА СЕМПЛИ, ОСВЕН АКО НЯМАТЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АВТОРИТЕ НА ПЕСЕНИТЕ И ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ОРИГИНАЛНИ ЗАПИСИ. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГА, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА ЗАПИСИ НА КАВЪР ВЕРСИИ НА МУЗИКАЛНИ КОМПОЗИЦИИ, НО ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТЕ И ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА, АКО КАЧВАТЕ НЯКАКВИ КАВЪР ВЕРСИИ ПРИ НАС. ВАШИТЕ ЗАПИСИ НА КАВЪР ВЕРСИИ НЯМА ДА БЪДАТ ДОСТЪПНИ В НИКОЙ ЦИФРОВ МАГАЗИН, ДОКАТО TERRABYTE MUSIC НЕ ПОЛУЧИ ИЗВЕСТИЕ, ЧЕ ПОДХОДЯЩИТЕ ЛИЦЕНЗИ СА ИЗЧИСТВЕНИ.
Моля, имайте предвид, че ако сте потребител само на услугата Terrabyte Protection, вие се съгласявате с приложимите части от това Споразумение, както и с „Допълнението към DistroLock“, намиращо се в края на това Споразумение.
1. МУЗИКАЛНАТА УСЛУГА TERRABYTE И ВАШИТЕ ЗАПИСИ
а. Музикалната услуга Terrabyte ви позволява да качвате на нашите сървъри цифрови файлове, съдържащи само аудио музикални звукозаписи или аудио-визуални произведения и основните музикални композиции, литературни произведения, драматични произведения или изречено съдържание, въплътено в тях („общо, „Записи“) за разпространение до избрани от вас цифрови магазини, услуги за стрийминг и други цифрови услуги в рамките на нашата дистрибуторска мрежа („Дигитални магазини“; които ще включват UGC услуги [както е дефинирано по-долу]), които могат да предоставят вашите Записи на своите клиенти и крайни потребители ("Клиенти"). Такива музикални композиции, литературни произведения, драматични произведения или изречено съдържание, въплътени в Записите, понякога се наричат тук колективно „Композиции“).
b. Записите трябва да бъдат музикални звукозаписи в конфигурация с единична песен, EP или албум (обаче, имайте предвид, че Дигиталните магазини ще направят вашите Записи достъпни за Клиенти за закупуване или поточно предаване като отделни песни, т.е. не можете да изисквате от Клиент да закупи или поточно предава цяла албум или EP като единична единица). Обикновено не приемаме и не разпространяваме мелодии, аудио книги, записи на изговорени думи, цифрови брошури или други видове съдържание; въпреки това, ако решим да направим това, както е определено от нас за всеки отделен случай по наша преценка, условията на това Споразумение ще се прилагат за такива формати.
° С. Понастоящем можем да приемаме записи във формати WAV, FLAC с размер до 1 GB (или до 24 бита / 96 kHz за WAV файлове). Ние и/или Дигиталните магазини може да изискваме различни формати или размери на файлове от време на време по време на Срока и Terrabyte Music си запазва правото да преобразува аудио файлове на Записите, ако е необходимо.
д. Когато качвате всеки Запис, трябва да ни предоставите всички придружаващи данни, които ние или дигитален магазин може да поискаме (напр. име на изпълнител, заглавие на албум, заглавие на всяка песен, жанр), плюс всяка налична обложка (в JPG формат с RGB цвят или всеки друг формат, който ние или дигитален магазин може да изискваме). За целите на това Споразумение всички такива данни, метаданни, информация, файлове с изображения, произведения на изкуството и всякакви други материали, които ни предоставяте, са включени в определението за „Записи“. Може също така да изискаме да посочите дали Записът съдържа изрично съдържание, в който случай Дигитален магазин може да го маркира съответно.
д. Ние автоматично ще генерираме уникални идентификационни кодове за всеки Запис и ще ги предоставим на избраните от вас Дигитални магазини. 
f. След като качите Запис на нашия сайт (дефиниран по-долу) за разпространение, можете да го изтриете по всяко време през Срока. Въпреки това, не можете да премахнете нито една песен, която е била включена в албум, ако искате да направите това, трябва да изтриете целия албум и след това да качите отново албума с премахнатата песен.
2. ЦИФРОВИ МАГАЗИНИ
а. Правата, предоставени от вас на Terrabyte Music, не са изключителни. Имайте предвид обаче, че ако изпратите вашия Запис(и) до едни и същи Дигитални магазини чрез Terrabyte Music и отделна услуга, двойното изброяване на вашите Записи може да причини усложнения и/или проблеми в тези Дигитални магазини.
b. Ние се ангажираме да предоставим вашите записи на дигиталните магазини възможно най-бързо. Въпреки това, може да отнеме от няколко часа до няколко дни до няколко седмици, за да интегрира, обработи и направи Вашите Записи достъпни за Клиентите, в зависимост от конкретния Дигитален магазин и територията. Моля, бъдете търпеливи.
° С. Всеки дигитален магазин ще определи ценообразуването си за своите клиенти, както и формат или носител и други условия, при които предлага записи (включително вашите записи) на своите клиенти, по свое усмотрение и според своя бизнес модел. Например, в някои случаи вашите Записи може да са налични за постоянно цифрово изтегляне на база заплащане на единица, в други Клиентите могат да плащат месечна абонаментна такса, за да могат да предават поточно или временно да изтеглят вашите Записи заедно с други записи. Като допълнителен пример, Дигиталните магазини могат също да предложат вашите Записи безплатно на промоционална основа, самостоятелно или заедно с други записи, могат да включват (или да откажат да включат) вашите Записи в маркетингови промоции, могат да създават редакционно съдържание за вашите Записи и представени изпълнители, могат да групират Записи по жанр или друго обозначение, могат да създават и позволяват на Клиенти и други да слушат безплатни клипове за предварителен преглед на вашите Записи, всичко по свое усмотрение. Ако имате акаунт „Musician Plus“ или „Label“, можете да посочите препоръчителни цени на дребно за определени магазини. Обърнете внимание, че тези цени са само предложения и докато магазините обикновено се придържат към персонализирано ценообразуване, в крайна сметка магазините могат да определят цени, както искат. Ние не носим отговорност за това, което правят Дигиталните магазини и избирайки конкретен Дигитален магазин, вие се съгласявате да приемете и да предоставите Вашите Записи на клиентите в съответствие с неговата ценова структура и други практики и политики от време на време, и в съответствие със споразумението си с Terrabyte Music.
д. Ние ще разпространим вашите Записи в избраните от вас дигитални магазини по целия свят (не можете да посочите само определени държави или територии за конкретни записи). „Територията“ на това Споразумение е вселената, освен където е отбелязано по отношение на определени територии извън Съединените щати.
д. Дигиталните магазини може да изберат да не носят един или повече от вашите Записи изобщо или на определени територии (или да премахнат Записи по всяко време) съгласно техните правила и практики, така че не можем да дадем никакви гаранции. Можем също така да откажем да разпространим (или да премахнем от Дигитални магазини) един или повече Записи от някой или всички Дигитални магазини, ако получим някакви правни претенции по отношение на конкретния(ите) Запис(и), ако разумно смятаме, че могат да възникнат правни искове или проблеми , ако даден Запис може да наруши правилата и условията на който и да е Дигитален магазин или по друга причина според нашата бизнес преценка. И ако нашето споразумение с който и да е Дигитален магазин изтече или бъде прекратено, или ако този Дигитален магазин престане да работи изцяло или на определена територия, тогава вашите Записи вече няма да бъдат достъпни през този Дигитален магазин.
f. Като се включите в дигитален магазин, вие гарантирате на DistroKid, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани от всички правила и условия на този дигитален магазин и че вие и вашите записи и друго съдържание ще отговаряте изцяло на тези условия и условия.
3. ВАШИЯТ АКАУНТ
а. Когато се регистрирате за нашата Услуга и/или Terrabyte Music, вие ще създадете потребителско име и парола, които ще предоставят достъп до онлайн потребителско табло за управление за вашия акаунт на нашия уебсайт, понастоящем terrabytestudios.dashboard.audiosalad.com/ (нашият „Сайт“). Моля, пазете вашето потребителско име и парола в безопасност и сигурност, тъй като вие ще носите цялата отговорност за всички записи и друго качено съдържание и за всички финансови транзакции и друга дейност, извършвана през вашия акаунт. Ние няма да носим отговорност за каквато и да е дейност, извършена през или през вашия акаунт.
b. По време на регистрацията вие избирате кое ниво на потребителски акаунт искате, в зависимост от вашия бюджет и нивото на услугите, които искате.
4. СРОК
а. Срокът на това Споразумение („Срокът“) ще започне на датата на влизане в сила и ще продължи една (1) година, освен ако не бъде подновен или прекратен по-рано.
b. Срокът ще се подновява автоматично в края на всеки годишен договорен период (и вашата кредитна или дебитна карта ще бъде таксувана съответно), освен ако не прекратите акаунта си преди края на текущата към момента година на договора чрез вашия акаунт в потребителското табло за управление на сайта. .
° С. DistroKid може да прекрати Срока по каквато и да е причина, включително, но не само, ако основателно смятаме, че Вие или някой от Вашите Записи или друго съдържание сте нарушили това Споразумение или правилата и условията на който и да е Дигитален магазин, че Вие или Вашите Записи нарушавате интелектуалните собственост или други права на което и да е физическо или юридическо лице, ако ни бъде казано от който и да е Дигитален магазин или разумно смятаме, че Дигиталните магазини няма да приемат вашите Записи или друго съдържание конкретно или категорично, или че по друг начин злоупотребявате с нашата Услуга или който и да е Дигитален магазин или ангажирате в измамна или незаконна дейност. Можем също така да прекратим Срока, ако кредитната или дебитна карта, която сте ни предоставили, изтече, бъде анулирана, ако опитите ни да начислим таксата за услугата ви бъдат отхвърлени по някаква причина или ако основателно смятаме, че таксите са направени с измама. Така че, ако номерът, датата на изтичане, адресът за фактуриране или друга информация за картата или акаунта се промени, моля, не забравяйте да актуализирате своя акаунт в Terrabyte Music своевременно чрез потребителското табло за управление на сайта. Въпреки това по свое усмотрение можем да изберем да подновим Срока и да приспаднем приложимата такса за подновяване от всяка и всички суми, дължими на вас по-долу. Можем също така да прекратим Срока, ако нашата Услуга бъде прекратена по някаква причина.
д. След края на Срока ние ще уведомим всички приложими Дигитални магазини да премахнат Вашите Записи и няма да имаме други задължения към Вас освен да отчитаме и плащаме парите, спечелени по време на Срока. Клиентите, които са изтеглили или по друг начин са получили достъп до вашите Записи, може да могат да запазят и продължат да слушат вашите записи дори след изтичане на срока на това Споразумение.
5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА
а. За да можем да предоставим Услугата и да разпространяваме Вашите Записи (които, единствено с цел по-голяма яснота и като напомняне за Вас, включват Композициите) и свързаното съдържание до избраните от Вас Дигитални магазини чрез нашата Услуга и/или на Terrabyte Music сайтове/услуги или дигитални платформи, включително, без ограничение, HyperFollow (наричани заедно „Терабайтови музикални сайтове“), нашите адвокати и Дигиталните магазини се нуждаят от нас, за да потвърдим, че ни предоставяте неизключителното, подлицензируемо право и лиценз по време на Срок и в цялата територия до:
аз възпроизвеждат и разпространяват Вашите Записи в Дигитални магазини, за да ги продават или сублицензират на своите Клиенти чрез всякакви и всички приложими цифрови (нефизически) формати, конфигурации, технологии и методи (включително, без ограничение, постоянни изтегляния, временни или „привързани“ изтегляне, интерактивно и неинтерактивно поточно предаване, услуги „сканиране и съпоставяне“, услуги „облак“, цифрови джубоксове, цифрови и онлайн/безжични услуги за караоке, фонови услуги за бизнес установяване, фонови услуги за домашни упражнения и аудиовизуални услуги и други аудиовизуални услуги) до всякакви устройства с възможност (включително, без ограничение, до персонални и таблетни компютри и смартфони), във всеки случай, както е известно сега или по-нататък. Без да ограничавате гореизложеното, вие потвърждавате, че горепосочените права включват правата да позволите на Дигиталните магазини и/или техните потребители да синхронизират вашите Записи във времева връзка с визуални изображения, както и всички необходими права за изпълнение и възпроизвеждане, необходими за работата на такива Дигитални магазини ;
ii. създавате, възпроизвеждате, публично изпълнявате и правите достъпни, както и да упълномощавате Дигитални магазини да възпроизвеждат, създават и публично изпълняват и предоставят безплатни видеоклипове за предварителен преглед на Вашите Записи чрез формат за поточно предаване или на Терабайт Музикални сайтове, или чрез Дигиталните магазини;
iii. упълномощавате трети страни партньори и/или лицензополучатели на DistroKid, които предлагат услуги, позволяващи създаването, използването и експлоатацията на така наречените „ремикси“ на вашите Записи и така нареченото „съдържание, генерирано от потребителя“, въплъщаващо вашите Записи, включително, без ограничение, YouTube, Facebook и Instagram (наричани заедно „UGC услуги“). Без да ограничавате гореизложеното, вие се съгласявате, че DistroKid ще има правото да предостави на UGC услугите следните сродни права: (1) да синхронизира и упълномощава други да синхронизират вашите Записи (което отново, единствено за пояснение, включва Композициите), с визуални изображения и/или комбинирайте откъси от Вашите Записи с произволна поредица от неподвижни или движещи се изображения, или преди заснемане, след заснемане или като поток на живо; (2) да използвате и включите вашите Записи и/или ремикси на вашите Записи в „Смесено съдържание“, което ще означава комбинация от две (2) или повече цели или частични само аудио записи, които могат да бъдат хармонично, ритмично или по друг начин смесени, ремиксирани, редактирани или смесени; (3) за съхраняване, хостване, преформатиране, създаване на потоци при поискване, извършване на условни („ограничени“ или „връзани“) изтегляния на и показване на вашите Записи, както са въплътени в потребителски видеоклипове, „художествени записи“, аудио- само песни (включително ремикси), етикетиране на видеоклипове и смесено съдържание и за да направите вашите записи достъпни на и чрез UGC услугите, включително без ограничение във вградени видео плейъри на YouTube; (4) да възпроизвеждате, разпространявате и подготвяте производни произведения (включително права за синхронизиране и права за ремиксиране) въз основа на вашите Записи, до степента, необходима за целите на участие в някоя от горепосочените дейности, за събиране на всички приходи от горепосочените дейности, и да създава референтни файлове и пръстови отпечатъци на Записите и да съхранява и използва такива файлове; (5) предоставя на UGC Услугите всички необходими права за (и за предаване на такива права на потребителите, както е приложимо) за включване на Записите в така наречената „Библиотека за смяна на звука“ на Google (или всеки неин продукт, който е наследник, който е собственост или се контролира от Google) и подобни „библиотеки“ на UGC услугите, които се състоят от основни записи, всеки от които потребителите могат да добавят към своите потребителски видеоклипове и/или смесено съдържание, според случая; и (6) показване на обложки на албуми във връзка с видеоклипове и само аудио записи, създадени във връзка с UGC услугите. Услугите на UGC също ще имат правата да (и да предават такива права на лейбъли и потребители, както е приложимо): (AA) да създават така наречените „художествени записи“, използвайки вашите Записи; (BB) създаване на референтни файлове и отпечатъци на вашите Записи; и (CC) да използвате Вашите Записи в свойствата на Facebook, които включват музикални емотикони/стикери, повторно миксиране на видеоклипове, изпращане на текст, изживявания във виртуална реалност, пеене заедно с текстове. „UGC услуги“ включва всички огледални и производни сайтове, включително мобилни, всички техни заместители или последващи версии и всички техни международни версии, както и всички техни функции, предоставени на плащащи или неплащащи потребители чрез интерфейси за програмиране на приложения (или „приложения, ”, както този термин обикновено се разбира в технологичната индустрия) и всеки друг продукт, устройство или услуга (включително мобилни устройства), включително страници за вграждане и възпроизвеждане, с възможност за достъп до видеоклиповете и само аудиозаписите, предоставени на или чрез UGC Уебсайтове за услуги, дори ако до тях се осъществява достъп чрез средство, различно от такива уебсайтове.
iv. показвате и използвате по друг начин вашия изпълнител(и) и/или име и лого на лейбъл (ако имате такова) и всички произведения на изкуството, заглавия на песни и албуми, всички търговски марки, марки за услуги, лога и търговски имена, както и всички изпълнители, автори на песни, продуценти и имена на миксери и одобрени подобия, всяко от които е въплътено в метаданни в рамките на Записите или предоставено по друг начин от вас („Материали“), в сайтовете на DistroKid, в сайтовете и услугите на дигиталните магазини и във всякакви маркетингови, рекламни или промоционални материали за нашата услуга или за дигиталните магазини. Без да ограничава гореизложеното, Дигиталните магазини могат (но нямат задължение) да създават редакционно съдържание относно вас и вашите записи и могат да класифицират или категоризират същото за включване в един или повече жанрове;
v. да събира приходи от Дигиталните магазини от тяхното използване на вашите Записи (и да събира приходи след Срока от използване на вашите Записи по време на Срока); и
vi. да уведомим Digital Stores и други трети страни за нашите права и взаимоотношения съгласно това Споразумение и да включим вашето име и лого (ако имате такова) във всеки списък с лицензодатели на Terrabyte Music.
b. Вие също така предоставяте на нас и на избраните от вас Дигитални магазини правото и лиценза по време на Срока и на цялата Територия да предприемете всички желани или необходими стъпки за прилагане на горепосочените права и да разпространявате вашите Записи и Материали, както е предвидено в това Споразумение, включително без ограничение , за съхраняване, хостване, кеширане, възпроизвеждане, конвертиране, редактиране, обслужване, предаване и публично изпълнение на такива Записи и както се изисква по друг начин съгласно нашите споразумения с тези Дигитални магазини, които могат да бъдат изменяни от време на време по време на Срока. Вие разбирате, че Дигиталните магазини могат да предоставят на Клиентите права да използват вашите Записи след срока на това Споразумение, дори постоянни права. Както е отбелязано по-горе, Дигиталните магазини и/или ние може да откажем да разпространяваме или да използваме по друг начин Записи или други Материали (или да премахнем Записи, които вече са били разпространени или предложени на Клиенти) по наша разумна бизнес преценка. Ще се счита, че сте одобрили всяко произведение на изкуството, снимки, биографичен материал или друга информация или материали, които ни предоставяте.
° С. Освен това, и по никакъв начин не ограничавайки правата, предоставени от вас тук по-горе, вие предоставяте на DistroKid директен лиценз за публично изпълнение на вашите записи (които, единствено с цел по-голяма яснота, включват композициите) на сайтовете на DistroKid (включително, но не само , HyperFollow). В случай, че сте свързани с дружество за права за изпълнение, организация за права за изпълнение или друго дружество за събиране на права („PRO“), на което сте предоставили неизключителното право да администрира правата за публично изпълнение във и на вашите Записи и/или композиции, вие се съгласявате да уведомите всеки такъв PRO, в съответствие с изискванията на вашия приложим(и) договор(а) за членство в PRO, за вашето съгласие да предоставите лиценз за пряко публично изпълнение съгласно този параграф и както е предвидено друго в това Споразумение.
6. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ
а. Вие носите цялата отговорност и трябва да сте получили всички необходими права, лицензи, откази, разрешения и разрешения, включително без ограничение всички права и лицензи за публикуване на музика, за да разпространявате, възпроизвеждате, показвате, публично изпълнявате, синхронизирате с аудиовизуални произведения или по друг начин да използвате Композиции (включително текстовете на такива Композиции), в цялата Територия за всички Записи и други Материали, за да се даде възможност на Terrabyte Music и вашите избрани Дигитални магазини да използват напълно всичките си права по-долу, без каквито и да е претенции, права на задържане, тежести или други ограничения. Качването от ваша страна на Записи и доставката на каквито и да било други Материали ще бъде вашата неквалифицирана гаранция и декларация пред нас, че сте получили всички такива права, изисквани и необходими за DistroKid и избраните от вас дигитални магазини за продажба, разпространение, публично представяне, популяризиране и по друг начин използва такива Записи и Материали, както е предвидено в това Споразумение, включително отказ от всички така наречени „морални права“, съгласно законите на която и да е юрисдикция, от ваше име, както и от името на всеки и всички сътрудници, участващи по какъвто и да е начин в създаване и доставка на вашите записи.
b. Без да ограничавате каквото и да било в това Споразумение, вие носите пълната отговорност и ще плащате своевременно (i) всякакви и всички възнаграждения, включително без ограничение всички механични възнаграждения и такси за синхронизация, както и всички други суми, дължими на артисти, продуценти, миксери, инженери, лицензодатели и всякакви други участници в лицензионни възнаграждения от продажби, лиценз, изпълнение и/или друга експлоатация на вашите Записи и Материали, (ii) всякакви и всички авторски възнаграждения, включително без ограничение всички механични възнаграждения и такси за синхронизиране, които може да бъдат дължими от вас на собствениците или администратори на защитени с авторски права записи (напр. семпли) и/или музикални композиции, въплътени във вашите Записи, (iii) всички плащания, които може да се изискват съгласно профсъюзи, гилдии или други колективни договори, приложими за вас или трети страни, и (iv) всякакви други възнаграждения (включително без ограничение механични възнаграждения), такси и/или суми, дължими по отношение на Записите или Материалите, включително, без ограничение, y лицензионни възнаграждения, които може да се изисква да бъдат платени, съгласно приложимите закони на всяка юрисдикция, в резултат на разрешено използване от DistroKid или избраните от вас цифрови магазини на вашите записи (включително, за по-голяма яснота, композициите) за т.нар. права на изпълнител, права на справедливо възнаграждение или сродни права, както и да се характеризират според местното законодателство. Ако някоя част от вашите Записи сега или в бъдеще се администрира на която и да е територия(и) от ПРО, вие сте длъжни да уведомите тази(ите) ПРО на трета страна за това Споразумение. Вие разбирате и потвърждавате, че Terrabyte Music няма да извършва подобни плащания от ваше име или по друг начин. Ако искате DistroKid да насочва процент от приходите ви към друг член на Terrabyte Music, можете да посочите член(ове) и проценти, като използвате функцията „Екипи“ на DistroKid. НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ И НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ПРАВНИ СЪВЕТИ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ, ТАКА ЧЕ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАН АДВОКАТ, ПРЕДИ ДА СКЛЮЧИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ДА КАЧИТЕ КАКВИТО И ДА Е ЗАПИС В НАШАТА УСЛУГА.
7. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО
а. При пълно отчитане на правата и лицензите, предоставени по-долу, ние ще публикуваме във вашия акаунт в Terrabyte Music сто процента (100%) от всички пари, които действително печелим и получаваме в щатски долари в САЩ от избраните от вас цифрови магазини, които са пряко свързани с тяхното използване на вашите Записи, след приспадане на (i) всички приложими такси на PayPal или други такси за обработка на плащания и (ii) ако сте избрали и сте се регистрирали за нашата отделна услуга за механично лицензиране за кавър песни, ние също ще приспаднем такса за тази услуга и всички приложими възнаграждения, плащани на автори на песни и издатели и (iii) ако сте избрали и сте се регистрирали за нашата отделна услуга Content ID, като услугата YouTube Money, която използва услугата ContentID на YouTube и други методи за откриване на видеоклипове, които съдържат вашите Записи, ние ще удържим 20% от сумите, изплатени ни, които се дължат на видеоклипове, които използват вашите Записи, които са открити с помощта на тези методи. Ако DistroKid получи еднократно плащане от дигитален магазин, което не се приписва на конкретен акаунт(и) на изпълнител или конкретни Записи от конкретен акаунт(и), DistroKid по свое усмотрение ще определи дали и към какво доколкото всяка част от тези суми се изплаща съгласно настоящото споразумение. Без да ограничава непосредствено предходното изречение, DistroKid може да реши да разпредели такива пари (i) на пропорционална основа въз основа на броя артисти, с които DistroKid има споразумения за разпространение; (ii) по свое усмотрение между артисти въз основа на исторически приходи и/или заместваща формула, определени единствено от Distrokid; или (iii) въз основа на сумата, която Digital Store действително кредитира Terrabyte Music за вашите Записи след плащането към DistroKid. След като плащането бъде кредитирано във вашата сметка, вие ще можете да теглите пари от сметката си по свое усмотрение. Вие ще носите отговорност за всички банкови такси или други такси, свързани с такива тегления. Всички суми, които получаваме в чуждестранна валута, ще бъдат преобразувани в щатски долари по същия курс, получен от нас, или по текущия спот обменен курс към момента на транзакцията от магазина към DistroKid или от DistroKid към вас. За избягване на съмнения, вашето плащане е „всичко в“ плащане чрез плащане, от което вие носите цялата отговорност за плащането и осчетоводяването на всички приложими данъци, тарифи, лицензодатели, автори на песни, издатели, артисти, продуценти, миксери и други трети страни (освен ако не сте избрали нашата допълнителна услуга за механично лицензиране или допълнителна услуга YouTube Money, в който случай механичните плащания на авторски права към автори на песни и издатели и таксите за YouTube Money ще бъдат приспаднати преди парите да бъдат кредитирани във вашия акаунт). Не можем да предложим правни, данъчни, счетоводни и други съвети; моля, консултирайте се със собствените си съветници по тези въпроси.
b. Вие разбирате и потвърждавате, че Digital Stores може да задържат за себе си част от приходите, които получават от Клиенти, и могат да приспадат или задържат суми от сумата, която плащат на Terrabyte Music. Сумите, задържани или удържани от Digital Stores, могат да включват, без ограничение, данъци и тарифи, административни такси, лицензионни възнаграждения или такси, платени на трети страни, такси за банкови преводи и такси за обработка на кредитни карти и сторнирания. Terrabyte Music има право да разчита на плащания и сметки, получени от Digital Stores. Всяко възражение, свързано с което и да е счетоводно извлечение или съдебно дело, произтичащо от него, трябва да бъде направено (и/или делото да бъде започнато) не по-късно от една (1) година след датата, на която е представено извлечението, и вие се отказвате от по-дълъг давностен срок, който може да бъде разрешен по закон. Нямате право да проверявате или одитирате нашите книги и записи или тези на Дигиталните магазини.
° С. DistroKid извършва плащания чрез PayPal и различни други методи и може да удържи таксите, направени от DistroKid при превеждане на плащане. Освен ако не използвате PayPal, ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ОДОБРЕНИ ОТ TERRABYTE MUSIC ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ПЛАЩАНЕ ОТ TERRABYTE MUSIC. ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВАШИЯТ МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ Е ФУНКЦИОНАЛЕН. По време на Срока може да променим или добавим допълнителни методи на плащане. Terrabyte Music също комуникира с вас по имейл, така че ВИЕ СЪЩО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НА DISTROKID АКТИВЕН ИМЕЙЛ АКАУНТ, ЗА ДА ПОЛУЧАВАТЕ ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ DISTROKID, и вие носите отговорност да се уверите, че имейл акаунтът е активен, че можете да получавате имейли от Terrabyte Music и че вашият имейл адресът във файл с Terrabyte Music е актуален.
д. След като получим плащане за вас от дигитален магазин, ще ви уведомим чрез таблото за управление на вашия акаунт в DistroKid. След това трябва положително да приемете и изтеглите плащането от вашия акаунт в Terrabyte Music, за да можем ние да ви предадем възнагражденията. Също така ще ви предоставим чрез вашето потребителско табло за управление част от счетоводните отчети, които получаваме от избраните от вас дигитални магазини за съответния период. Можем да редактираме тези изявления за всяка поверителна информация или информация, свързана с трети страни. Ако вашият акаунт се поддържа от името на група, компания, партньорство или нещо различно от вас самите, тогава вие носите отговорност за плащането на всеки друг. Ние ще извършваме плащания само на индивидуалния титуляр на акаунт или на всички платени титуляри на акаунти, които сте посочили в таблото си за управление на Splits.
д. По усмотрение на Terrabyte Music и в зависимост от това, че вашият запис(и) отговаря на определени квалификации за стрийминг и/или показатели за продажби, определени от Terrabyte Music, от време на време през целия срок, Terrabyte Music може да ви уведоми за опцията да получите авансово плащане. от роялти минус такса за обработка, която ще бъде определен процент от всяко такова авансово плащане (всяко, „Ускорено плащане“), чийто размер, включително тази такса за обработка, се определя от Terrabyte Music по негово усмотрение. В случай че DistroKid ви уведоми по време на Срока за възможността да получите Ускорено плащане, Terrabyte Music ще предостави известие за предложената сума на Ускореното плащане (и процента на таксата за обработка) във всеки случай. Ще имате възможност да приемете или откажете всяко такова Ускорено плащане и ако бъде прието, Terrabyte Music ще извърши такова Ускорено плащане в съответствие с вашия одобрен метод на плащане. Всяко ускорено плащане (без таксата за обработка) ще бъде напълно възстановено срещу всички парични средства, които иначе трябва да ви бъдат изплатени по настоящото споразумение. Ако това Споразумение бъде прекратено по каквато и да е причина преди Terrabyte Musicd да възстанови всяко Ускорено плащане, DistroKid ще има право да поддържа вашия акаунт активен и да събира произтичащите от това пари, получени от Terrabyte Music, докато такова Ускорено плащане бъде напълно възстановено от Terrabyte Music.
f. Ако се изисква от приложимото законодателство, можем да задържим плащания към вас, изцяло или частично, в очакване на получаването на правилно попълнения от вас формуляр W-9 (ако сте жител на САЩ за данъчни цели), формуляр W-8 (ако сте нерезидент на САЩ за данъчни цели), актуализиран [годишно / по наше искане] или всякакви други приложими формуляри, свързани с данъците, доказващи, че не се изисква удържане. Ако каквато и да е информация, предоставена в такива данъчни формуляри, е непълна, неправилна или представена погрешно, ние си запазваме правото да удържаме дължимите ви суми, докато цялата подходяща и правилна информация не бъде изпратена и получена от нас, която освобождава удържането. Също така си запазваме правото да удържим суми, които ви се дължат, ако въз основа на подходяща и правилна информация, която е своевременно предоставена и получена от нас, удържането се изисква съгласно приложимото законодателство. Вие се съгласявате да ни обезщетите и ще носите отговорност за всички разходи, разноски и задължения, които може да платим или възникнем в резултат на неправилна, неточна или неправилно представена данъчна или финансова информация, предоставена от вас.
ж. Ако получим иск или известие или по друг начин основателно подозираме, че някой от вашите Записи или Материали или използването на нашия сайт или услуга нарушава някое споразумение, нарушава права на трети страни, нарушава това Споразумение или който и да е закон, правило или наредба, че има спор по отношение на Записите или Материалите (включително без ограничение по отношение на собствеността или плащането на пари), или че вашите дейности включват невярно представяне, неправомерно поведение, измама, измама или друго неподходящо поведение, тогава в допълнение към всички други налични права и средства за защита, ние можем да спрем или прекратим разпространението на вашите Записи и/или срока на това Споразумение и/или да задържим плащането на парични средства към вас в размер, разумно приписан по наша преценка на такъв(ите) Запис(и), Материал и дейност, докато и освен ако всички искове или друго поведение са благоприятно разрешени за наше разумно удовлетворение и ние може да удържим от вашите плащания свързаните с нас адвокатски хонорари и правни разходи във връзка. Вие ще загубите всички пари, които се дължат на вашата измама, нарушение или друга незаконна дейност.
ч. За избягване на съмнение, този параграф 7 няма да се отнася за вас, ако сте клиент само на DistroLock, а не на Услугата като цяло.
8. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ; ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
а. Вие заявявате и гарантирате на Terrabyte Music, че: (i) сте навършили 13 години и имате правоспособността, правото и пълномощията да сключите това Споразумение; (ii) притежавате или по друг начин сте напълно предоставени на необходимите авторски права и други права, за да направите предоставянето на права, лицензи и разрешения тук, и че упражняването на такива права, лицензи и разрешения от Terrabyte Music, избраните от вас дигитални магазини , и нашите и техните съответни разрешени приемници и правоприемници няма да нарушават или нарушават приложим закон, правило или наредба или правата на която и да е трета страна; (iii) сте осигурили всички необходими права, съгласия, лицензи и разрешения от трети страни, включително без ограничение механични, синхронизиращи и всякакви други лицензи от собственици или притежатели на авторски права, за да предоставите всички права и лицензи и по друг начин да изпълните изцяло всички задължения по-долу , и ще извършва всички плащания и по друг начин ще спазва всички ваши задължения по това Споразумение; (iv) Вашите Записи и Материали, включително, без ограничение, цялото визуално съдържание, въплътено във Вашите аудио-визуални Записи, не нарушават и няма да нарушават, и разрешеното им използване от DistroKid, Дигиталните магазини и техните Клиенти няма да нарушава никакви авторски права, търговска марка или друга интелектуална собственост или други права (включително без ограничение права на публичност, неприкосновеност на личния живот или морални права), на която и да е трета страна, или нарушават приложим договор, закон, закон, ред, правило или наредба; (v) файловете, съдържащи Записите и Материалите, които качвате или по друг начин ни предоставяте, не съдържат и няма да съдържат никакви грешки, вируси, троянски коне или други дефекти или вредни елементи или ограничения за управление на цифрови права; (vi) няма действителни или заплашващи претенции, съдебни спорове, административни производства или други действия по отношение на Записи или Материали или по друг начин, неблагоприятни за пълното използване на всички права и лицензи, предоставени по-долу; (vii) всички данни, метаданни и информация, предоставени от вас съгласно или във връзка с това Споразумение, са и ще бъдат верни, точни и пълни и вие се съгласявате да ги актуализирате незабавно, когато е необходимо по време на Срока; (viii) вие ще извършвате и DistroKid няма да носи отговорност за каквито и да е плащания, различни от посочените в параграф 7.a по-горе във връзка със Записите и Материалите; (ix) ще използвате Сайта и Услугата само в съответствие с това Споразумение, а не за измамни, нарушаващи или неподходящи цели; (x) всяка продажба, преотстъпване, прехвърляне, ипотека или друго предоставяне на права във или за вашия интерес в който и да е от Записите или Материалите ще бъде предмет на нашите права по-долу и условията и правилата по-долу; (xi) няма съществуващо споразумение и вие няма да сключвате споразумение или да извършвате каквото и да е действие, което съществено пречи или е в противоречие с правата, предоставени ни по-долу; (xii) вие се задължавате и се съгласявате да не предявявате никакви претенции или да предприемате правни действия, свързани с това Споразумение, срещу който и да е цифров магазин или UGC услуга, доколкото тези субекти не нарушават правата, които сте предоставили на Terrabyte Music по-долу; и (xiii) сте прочели и разбрали това Споразумение и сте имали възможност да се консултирате с независим правен съветник във връзка с тях.
b. Вие ще обезщетите и предпазите от отговорност, и при наше искане, ще защитите Terrabyte Music и нашите филиали, подлицензополучатели (включително избраните от вас дигитални магазини и техните клиенти), приемници и правоприемници, както и съответните директори, служители, акционери, членове, управители, служители , агенти и представители на горепосоченото, от и срещу всякакви искове, дела, производства, спорове, спорове, загуби, отговорности, щети, разходи и разноски (включително разумни адвокатски хонорари и разноски), произтичащи от: (i) нарушение или предполагаемо нарушение на някоя от вашите гаранции, декларации, споразумения или задължения по това Споразумение; (ii) всяка претенция, че Записите, Материалите, данните или информацията, предоставени или упълномощени от вас или от ваше име по настоящото или използването им от DistroKid, дигитален магазин или услуга за идентификация (ако е приложимо), нарушават или нарушават правата на друг партия; или (iii) всяко друго действие или бездействие от ваша страна или някой от вашите лицензодатели, агенти или представители. Ще възстановите незабавно Terrabyte Music и всички други обезщетени страни при поискване за всички суми, подлежащи на обезщетение. Ние ще Ви уведомим за всеки подобен иск и ще контролираме защитата му, въпреки че можете да участвате в такава защита за своя сметка. Нямате право да уреждате искове, за които ние може да носим отговорност, без нашето предварително писмено съгласие, което ние няма да откажем неоснователно. Ако възникнат някакви факти, искове, процедури или други обстоятелства, които биха били предмет на обезщетение, тогава Terrabyte Music в допълнение към всяко друго право или средство за защита, ще има право да задържи от всички плащания, дължими по друг начин на вас, сума, разумно свързана с тях, докато иск, производство или обстоятелство е окончателно решено, уредено или напълно решено и решението е изпълнено, или че давността по такъв иск е изтекла, или когато сте предоставили разумна и адекватна гаранция за иска. Terrabyte Music си запазва правото да ви таксува (или да удържи от дължимите ви суми) за всякакви правни такси, направени от DistroKid в резултат на нарушение от ваша страна на това Споразумение.

 

bottom of page